Cẩm nang doanh nghiệp

21/06/2023

Outsourcing đã trở thành một chiến lược phổ biến cho các doanh nghiệp muốn hợp lý hóa hoạt động của họ và giảm chi phí. Việt Nam đã nổi lên như một điểm đến gia công phần mềm hàng đầu nhờ lực lượng lao động lành nghề, hiệu quả chi phí và môi trường kinh doanh thuận lợi.

25/05/2023

Bảo vệ ứng dụng bán lẻ và dữ liệu khách hàng của bạn bằng các biện pháp bảo mật mạnh mẽ. Tìm hiểu về tầm quan trọng của các ứng dụng bán lẻ an toàn và cách triển khai chúng một cách hiệu quả.

15/05/2023

Khi xây dựng một ứng dụng di động hoặc web, doanh nghiệp phải hiểu các yếu tố khác nhau có thể ảnh hưởng đến tổng chi phí của dự án. Dưới đây là một số yếu tố chính có thể ảnh hưởng đến chi phí dự án phần mềm: