Chính sách vẩn chuyển/giao nhận

Chính Sách Vận Chuyển/Giao Nhận

29/06/2021

Sau khi Zinpro nhận được xác nhận thanh toán đặt cọc 50% giá trị hợp đồng từ quý khách, Zinpro sẽ thông báo với quý khách và tiến hành lên giao diện cho khách hàng, sau khi hoàn thiện tất cả yêu cầu của khách hàng, khách hàng thoanh toán nốt 50% giá trị hợp đồng còn lại. (Thời gian lên giao diện và bàn giao  từ 3-4 ngày)