Dịch vụ

API Gateway là một công cụ quản lý API nằm giữa một máy khách và một tập hợp các dịch vụ phụ trợ. Cồng API hoạt động như một proxy ngược để chấp...

Đối với Bitbucke, chúng được hỗ trợ thêm cả Mercurial VCS và Git, ngoài ra được viết bởi thứ ngôn ngữ lập trình Python và được sử dụng web framework chính...

GitHub là nền tảng quản lý phiên bản dựa trên Git lớn nhất. Github có đầy đủ những tính năng của Git, ngoài ra nó còn bổ sung những tính năng về social để...

GitLab là hệ thống self-hosted mã nguồn mở dựa trên hệ thống máy chủ Git dùng để quản lý mã nguồn của bạn. GitLab cung cấp giải pháp server một cách hoàn...

Cloud Hosting Windows được trang bị hệ điều hành Windows Server 2019 DataCenter có bản quyền và IIS 10 để chạy website trên nền tảng Windows như ASP.NET, ASP.NET Core và...

Cloud Hosting Linux là dịch vụ lưu trữ trang web trên một máy chủ chạy hệ điều hành Linux được dùng hỗ trợ những ngôn ngữ lập trình như PHP, Pear, Python và...