Thư viện kiến thức

21/06/2023

Hướng dẫn bạn quy trình xây dựng một ứng dụng giao đồ ăn, từ việc lập kế hoạch và phát triển đến các chiến lược tiếp thị và tăng trưởng.

12/06/2023

Bảng thuật ngữ phát triển ứng dụng này sẽ tổng quan và xác định các công cụ phát triển thiết yếu, hệ điều hành di động và các quy trình được thực hiện bởi các nhóm phát triển để tạo các nền tảng cụ thể cho người dùng cuối.

03/06/2023

Có một số chi phí bảo trì và phát triển liên quan đến việc xây dựng cổng thanh toán của riêng bạn từ đầu. Bạn sẽ trả ít hơn nhiều để sử dụng hệ thống cổng thanh toán bên ngoài so với nếu bạn tự tạo hệ thống cổng thanh toán.