Tin tức

21/06/2023

Outsourcing đã trở thành một chiến lược phổ biến cho các doanh nghiệp muốn hợp lý hóa hoạt động của họ và giảm chi phí. Việt Nam đã nổi lên như một điểm đến gia công phần mềm hàng đầu nhờ lực lượng lao động lành nghề, hiệu quả chi phí và môi trường kinh doanh thuận lợi.

21/06/2023

Hướng dẫn bạn quy trình xây dựng một ứng dụng giao đồ ăn, từ việc lập kế hoạch và phát triển đến các chiến lược tiếp thị và tăng trưởng.

12/06/2023

Bảng thuật ngữ phát triển ứng dụng này sẽ tổng quan và xác định các công cụ phát triển thiết yếu, hệ điều hành di động và các quy trình được thực hiện bởi các nhóm phát triển để tạo các nền tảng cụ thể cho người dùng cuối.